over ons

De Bolster ontstond in het begin van de jaren ’80 vanuit het psychiatrisch ziekenhuis H. Familie in Kortrijk. Er werd vastgesteld dat mensen na een opname moeite hadden om hun dagelijkse activiteiten terug op te nemen. Bij een deel van de mensen volgde na het ontslag uit dit ziekenhuis al vrij snel een nieuwe opname. De overgang van de beschermde omgeving van het ziekenhuis naar het zelfstandig leven in de maatschappij bleek (te) groot.  Daarom werd gezocht naar andere mogelijkheden; een tussenstap die deze overgang zou faciliteren. De Bolster zorgde voor een oplossing: mensen die na een opname er voor kiezen om niet meteen terug te keren naar het gewone maatschappelijke leven, verblijven eerst een tijdje in een begeleide woonvorm om daarna volledig zelfstandig te gaan wonen. Op die manier kan de stap naar het zelfstandig wonen grondig worden voorbereid en zal deze minder bruusk verlopen.

Het is eveneens mogelijk om herstelondersteuning te krijgen op eigen adres van de zorggebuiker. De stap naar zelfstandig wonen is gezet, maar ondersteuning in het herstel is nodig.

Op 1 januari 2021 is de vzw De Rank ingekanteld bij  De Bolster.

Klik hiernaast voor de recente folder : Folder De Bolster.pdf

 

 

 

domino

Arbeidszorgcentrum Domino in Kortrijk brengt volwassenen met psychosociale en/of een psychische kwetsbaarheid toegepaste en sociale vaardigheden bij als (eventuele) voorbereiding op het werkveld. Domino ondersteunt ze om hun plaats in de samenleving te vinden en bereidt ze –indien gewenst- voor op een actieve rol in het werkveld.

lees meer

trACee

Activiteitencentrum trACee in Kortrijk biedt volwassenen en ouderen met psychosociale en/ of een psychische kwetsbaarheid een zinvolle tijdsbesteding: zowel praktisch als sociaal, zowel ondersteunend of vormend.

lees meer

missie & visie

Personen met een psychische kwetsbaarheid bevinden zich in een kwetsbare sociale en maatschappelijke positie.

lees meer

kwaliteit

Sinds jaren wordt binnen onze voorziening gewerkt aan het ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid. De kwaliteit van onze zorgverlening wordt via verschillende kanalen continu gemeten en bijgestuurd.

lees meer

groep zorg heilige familie

De bolster maakt deel uit van een groep van welzijns- en gezondheidszorgvoorzieningen die werden opgericht door de Congregatie van de Zusters van de Heilige Familie uit Kortrijk.

bekijk de website

Rita Wietendaele

Coördinator

samenwerkingsverbanden

De Bolster is een samenwerkingsproject van verschillende kleinschalige initiatieven. Het project werd in de regio Kortrijk opgericht in 1988 met de steun van de zusters van de H. Familie.
De Bolster heeft een samenwerkingsverband met het CGG Kortrijk, AZ Groeninge en het PZ Heilige Familie.
We maken deel uit van het netwerk geestelijke gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen. 

psychiatrisch ziekenhuis h. familie

lees meer

Bezoek de website via volgende url: https://zorghf.be/

centrum geestelijke gezondheidszorg

lees meer

Bezoek de website via volgende url: https://www.cggml.be/

az groeninge

lees meer

Bezoek de website via volgende url: https://www.azgroeninge.be/start