initiatieven met partners

De Bolster is inrichtende macht van een aantal netwerkinitiatieven in de regio Zuid-West-Vlaanderen:

  • psychiatrisch ondersteuningsteam Vesta
  • psychosociaal revalidatiecentrum De MaRe
  • aanklampende zorg aan huis Anzoh

In het project jongvolwassenen Join zijn we partner.

De MaRe

De MaRe

De MaRe staat als psychosociaal revalidatiecentrum in voor sociale inclusie en actief (volwaardig) burgerschap voor mensen (+16 jaar) met een psychiatrische kwetsbaarheid die nood hebben aan begeleiding / behandeling met het oog op een voor hem/haar maximaal herstel op de verschillende levensdomeinen (wonen, werken). Het steunend relationeel handelen en herstel ondersteunende zorg staan hierin centraal. Deze visie vindt zijn weerklank in talrijke aspecten van de dagelijkse werking.

Klik hier om naar de website te gaan.

Vesta

Vesta

Psychiatrisch ondersteuningsteam Vesta biedt zorgcoördinatie en begeleiding van volwassenen met een psychische kwetsbaarheid in hun thuissituatie aan.

Daarnaast is VESTA  in de regio aanspreekpunt voor eerstelijns- en welzijnsdiensten als het gaat over vragen naar vorming over GGZ-thema’s, advies- en  coachingsvragen.

Klik hier om naar de website te gaan.

AnZoH

AnZoH

Het project Anzoh situeert zich binnen het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen.
De Vlaamse overheid verspreidde in oktober 2017 een oproep omtrent het bieden van aanklampende zorg aan zorgmijdende volwassenen met een psychische kwetsbaarheid die sociaal huren. In maart 2018 keurde de  Vlaamse Overheid dit project goed. Het project loopt tot en met december 2020.
Binnen het project wordt er op een Intersectorale samenwerking met CAW, Kompas, OCMW’s, sociale huurmaatschappijen en sociale verhuurkantoren ingezet.
De naam ANZOH is een samenstelling van aANklampende ZOrg aan Huis.

Join

Join

Met het project wordt binnen het Netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen intersectoraal, multidisciplinair en gecoördineerd samengewerkt om in de regio Zuid-West-Vlaanderen (eerstelijnszones Kortrijk-Kuurne-Harelbeke en Menen-Wevelgem-Wervik) een gepast woon- en begeleidingsaanbod te creëren voor jongvolwassenen (18-25 jaar) met een (vermoeden van) psychische kwetsbaarheid. Hierbij wordt vanuit de eigen regie en de krachten van de jongvolwassenen en hun netwerk:
 

  • steunend relationeel gehandeld (herstelgericht werken);
  • empowerend gewerkt waarbij de jongere en zijn netwerk sterker gemaakt worden; 
  • aanklampend en motiverend gewerkt met de jongvolwassene en zijn netwerk; 
  • intersectoraal en transparant samengewerkt;
  • de nadruk gelegd op persoonlijke ontwikkeling en welbevinden van de jongvolwassene. 

Door op een gecoördineerde manier samen te werken engageert het Netwerk zich ertoe dat jongvolwassenen die vroeger tussen de mazen van het net dreigden te vallen nu wel een geschikte plaats zullen vinden.
Naast het specifiek creëren van 8 plaatsen binnen de Initiatieven Beschut Wonen Eigen Woonst in Menen (4 plaatsen) en De Bolster in Kortrijk (4 plaatsen) werd er tevens een intersectoraal en multidisciplinair aanmeldings- en expertiseteam uitgebouwd waarbinnen expertises vanuit verschillende sectoren worden samengebracht en uitgewisseld met als doel specifieke intensieve begeleidingen op maat van jongvolwassenen en hun netwerk te realiseren. Dit team bestaat uit medewerkers uit de Geestelijke Gezondheidszorg (Beschut Wonen), het VAPH, Jongerenwelzijn, het Algemeen Welzijnswerk en de Drughulpverlening die verschillende disciplines vertegenwoordigen (opvoeder, maatschappelijk werker, psychiatrisch verpleegkundige…). Door de gecombineerde inzet van de specifieke expertises vanuit de verschillende sectoren krijgen jongvolwassenen een woon- en begeleidingsaanbod dat volledig afgestemd is op hun noden. Het intersectoraal team engageert zich ertoe de jongvolwassenen niet los te laten en een geschikt traject voor elke jongere te voorzien.

vragen

contacteer ons
De Bolster
Groeningepoort 4
B-8500 Kortrijk
T. +32 (0)56 37 33 46
info@debolsterkortrijk.be
Wenst u meer info over een bepaalde voorziening, dan kan u terecht op de contactpagina van de voorziening.
   
 

vragen

contacteer ons
De Bolster
Groeningepoort 4
B-8500 Kortrijk
T. +32 (0)56 37 33 46
F. +32 (0)56 24 52 64

info@debolsterkortrijk.be
Wenst u meer info over een bepaalde voorziening, dan kan u terecht op de contactpagina van de voorziening.