over onze woningen

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen instapwoningen en doorstroomwoningen.  In de instapwoningen worden contracten van 1 jaar voorzien. In de doorstroomwoningen wordt (meestal) een contract van twee jaar gegeven. Nadien wordt in overleg met de bewoner de  verdere termijn bepaald. Er zijn 8 plaatsen voor onbepaalde duur.
Elke bewoner bepaalt samen met de herstelondersteuner hoe zijn herstelproces verloopt a.d.h.v. een persoonlijk krachtenprofiel. 

De kamers en studio’s zijn steeds gemeubeld, maar kunnen naar eigen smaak ingericht worden. Zo kan de bewoner zijn eigen thuis creëren. Naast de individuele herstelondersteuner is er voor alle woningen een woningverantwoordelijke. Deze heeft een eerder ondersteunende en faciliterende rol, gaat wekelijks langs in de woning met het oog op het samenwonen, de technische aspecten, de veiligheid, … .

Aanbod in Waregem: 2 appartementen met 1 slaapkamer en 1 appartement met drie slaapkamers, bedoeld voor alleenstaanden en zorggebruikers met kinderen.

De bewonersvergadering biedt de gelegenheid om verschillende aspecten van het samenwonen te bespreken. Er worden afspraken ( vb. aankoop van gemeenschappelijke producten) gemaakt en taken verdeeld. De regie ligt hierbij zoveel als mogelijk bij de bewoners. Vaak ontstaan tijdens deze momenten leuke ideeën/voorstellen of worden de contacten tussen de bewoners wat intenser (bijkomend kunnen bewoners hun sociale vaardigheden trainen). Afhankelijk van de bewonersgroep is de onderlinge betrokkenheid sterk verschillend en tijdsgebonden. De woningverantwoordelijke zorgt voor het opvolgen van groepsdynamische aspecten.

De woningen zijn allemaal vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Bewoners staan zelf in voor tv- en/of internetaansluiting.

In woningen waar men met 3 of meer bewoners samenwoont, is een telefoon beschikbaar zodat men steeds gratis naar het crisisnummer kan bellen.

formules

Aanbod Waregem: 3 appartementen

aanbod waregem: 3 appartementen

Aanbod Waregem: 3 appartementen

In Waregem beschikken wij over 2 appartementen met 1 slaapkamer en 1 appartement met 3 slaapkamers, bedoeld voor alleenstaanden en zorggebruikers met kinderen.

Aanbod Kortrijk 24 studio's

aanbod kortrijk 24 studio's

De Bolster beschikt over 24 studio’s. Bepaalde studio’s beschikken over een afzonderlijke slaapkamer en badkamer. Door het studio-wonen raken bewoners beter vertrouwd met het alleen zijn.  Ze worden geprikkeld om zoveel mogelijk zelfstandig te leven en kunnen steeds beroep doen op hun individuele herstelondersteuner die minimaal 1 keer per week bij hen langskomt. Meestal zijn er meerdere studio’s in 1 woning. Doordat er weinig gedeelde leefruimtes zijn, zijn bewoners dus vrij om te kiezen in welke mate ze contact hebben met de andere bewoners in het gebouw.

Aanbod Kortrijk: 8 kamers

aanbod kortrijk: 8 kamers

Verdeeld over 3 woningen zijn er 8 kamers beschikbaar. Bepaalde woningen zijn een combinatie van kamerwonen en studiowonen. Mensen die nood hebben aan sociaal contact en sociale vaardigheidstraining, kunnen kiezen voor deze groepswoningen. Elke bewoner heeft een persoonlijke kamer. Living, keuken en badkamer zijn gemeenschappelijke ruimten. Bewoners kunnen ervoor kiezen om te starten in een kamer en door te stromen naar een studio, al dan niet in dezelfde woning.

Aanbod Kortrijk : 6 appartementen

aanbod kortrijk : 6 appartementen

Er zijn 6 appartementen beschikbaar. De appartementen zijn groter dan de studio’s. Elk appartement beschikt over 2 slaapkamers. Ze maken onderdeel uit van een appartermentsblok van 4 of 5 appartementen. Er is geen lift aanwezig. 

Vaak zijn het koppels of alleenstaanden met kinderen die in deze woonvorm verblijven. In 2 appartementen opteren we er voor om 2 bewoners te laten samenwonen.

prijzen

hoeveel kost het?

De prijzen variëren tussen de 260 en 500 euro.
Deze prijzen verschillen van woning tot woning.

In deze prijs is steeds een brandverzekering en het forfait voor gas- en elektriciteitsverbruik inbegrepen (uitgezonderd in de appartementen komen er verbruikskosten bij)..

 

prijzen

hoeveel kost het?

De prijzen variëren tussen de 260 en 500 euro.
Deze prijzen verschillen van woning tot woning.

In deze prijs is steeds een brandverzekering en het forfait voor gas- en elektriciteitsverbruik inbegrepen (uitgezonderd in de appartementen komen er verbruikskosten bij)..