over onze woningen

1. Woningen van de Bolster

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen instapwoningen en doorstroomwoningen.  De contracten zijn tijdelijk van aard. Deze worden in overleg met de zorggebruiker bepaald (veelal 1 jaar) en wanneer nodig verlengd.
Elke zorggebruiker bepaalt samen met de herstelondersteuner hoe zijn herstelproces verloopt a.d.h.v. een persoonlijk krachtenprofiel. 

De kamers en studio’s zijn steeds gemeubeld, maar kunnen naar eigen smaak ingericht worden. Zo kan de zorggebruiker zijn eigen thuis creëren. Naast de individuele herstelondersteuner is er voor alle woningen een woningverantwoordelijke. Deze heeft een eerder ondersteunende en faciliterende rol, gaat wekelijks langs in de woning met het oog op het samenwonen, de technische aspecten, de veiligheid, … .

Aanbod in Waregem: 2 appartementen met 1 slaapkamer en 1 appartement met drie slaapkamers, bedoeld voor alleenstaanden en zorggebruikers met kinderen.

De bewonersvergadering biedt de gelegenheid om verschillende aspecten van het samenwonen te bespreken. Er worden afspraken ( vb. aankoop van gemeenschappelijke producten) gemaakt en taken verdeeld. De regie ligt hierbij zoveel als mogelijk bij de zorggebruikers. Vaak ontstaan tijdens deze momenten leuke ideeën/voorstellen of worden de contacten tussen de zorggebruikers wat intenser (bijkomend kunnen deze hun sociale vaardigheden trainen). Afhankelijk van de groep is de onderlinge betrokkenheid sterk verschillend en tijdsgebonden. De woningverantwoordelijke zorgt voor het opvolgen van groepsdynamische aspecten.

De woningen zijn allemaal vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Zorggebruikers staan zelf in voor TV- en/of internetaansluiting.

In woningen waar men met 3 of meer samenwoont, is een telefoon beschikbaar zodat men steeds gratis naar het crisisnummer kan bellen.

 

2. Herstelondersteuning op eigen adres

 

We ondersteunen tevens zorggebruikers in hun eigen woning.

formules

Ondersteuning op eigen adres

ondersteuning op eigen adres

Woon je in je eigen woning op fietsafstand van onze burelen (8km) en wens je ondersteuning in jouw herstel, dan kan ook jij een aanvraag doen. We beschikken over 21 plaatsen.

Aanbod Kortrijk 24 studio's

aanbod kortrijk 24 studio's

De Bolster beschikt over 24 studio’s. Bepaalde studio’s beschikken over een afzonderlijke slaapkamer en badkamer. Door het studio-wonen raken bewoners beter vertrouwd met het alleen zijn.  Ze worden geprikkeld om zoveel mogelijk zelfstandig te leven en kunnen steeds beroep doen op hun individuele herstelondersteuner die minimaal 1 keer per week bij hen langskomt. Meestal zijn er meerdere studio’s in 1 woning. Doordat er weinig gedeelde leefruimtes zijn, zijn zorggebruikers dus vrij om te kiezen in welke mate ze contact hebben met de anderen in het gebouw.

Aanbod Kortrijk : 6 appartementen

aanbod kortrijk : 6 appartementen

Er zijn 6 appartementen beschikbaar. De appartementen zijn groter dan de studio’s. Elk appartement beschikt over 2 slaapkamers. Ze maken onderdeel uit van een appartermentsblok van 4 of 5 appartementen. Er is geen lift aanwezig. 

Vaak zijn het koppels of alleenstaanden met kinderen die in deze woonvorm verblijven. In 2 appartementen opteren we er voor om 2 zorggebruikers te laten samenwonen.

Aanbod Kortrijk: 8 kamers

aanbod kortrijk: 8 kamers

Verdeeld over 3 woningen zijn er 8 kamers beschikbaar. Bepaalde woningen zijn een combinatie van kamerwonen en studiowonen. Mensen die nood hebben aan sociaal contact en sociale vaardigheidstraining, kunnen kiezen voor deze groepswoningen. Elke zorggebruiker heeft een persoonlijke kamer. Living, keuken en badkamer zijn gemeenschappelijke ruimten. Zorggebruikers kunnen ervoor kiezen om te starten in een kamer en door te stromen naar een studio, al dan niet in dezelfde woning.

Aanbod Waregem: 3 appartementen

aanbod waregem: 3 appartementen

Aanbod Waregem: 3 appartementen

In Waregem beschikken wij over 2 appartementen met 1 slaapkamer en 1 appartement met 3 slaapkamers, bedoeld voor alleenstaanden en zorggebruikers met kinderen.

prijzen

hoeveel kost het?

De prijzen variëren tussen de 295 en 677 euro.
Deze prijzen verschillen van woning tot woning.

In deze prijs is steeds een brandverzekering en het forfait voor gas- en elektriciteitsverbruik inbegrepen (uitgezonderd in de appartementen komen er verbruikskosten bij).

 

prijzen

hoeveel kost het?

De prijzen variëren tussen de 295 en 677 euro.
Deze prijzen verschillen van woning tot woning.

In deze prijs is steeds een brandverzekering en het forfait voor gas- en elektriciteitsverbruik inbegrepen (uitgezonderd in de appartementen komen er verbruikskosten bij).