werk- en zorgtrajecten

De Bolster heeft een erkenning  als begeleider van arbeidsmatige activiteiten (AMA). Wanneer betaald werk op middellange termijn niet mogelijk is, kan er beroep gedaan worden op de begeleider arbeidsmatige activiteiten. Het doel is zinvolle participatie aan de samenleving en de latente voordelen van arbeid te ervaren door het uitvoeren van een aantal taken op een werkpost (vb meehelpen in de cafetaria van een ziekenhuis)

Deze trajecten richten zich tot mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale kwetsbaarheid (MMPPS) die in regio Zuid-West-Vlaanderen wonen.