werk- en zorgtrajecten

De Bolster heeft een erkenning om in navolging van de uitvoeringsbesluiten van W² op te treden als casemanager zorg en actor werk en zorg binnen de activeringstrajecten. Met het activeringstraject wordt beoogd om binnen een traject dat minimum 3 maanden en maximum 18 maanden duurt stappen te zetten naar een betaalde tewerkstelling. Daarvoor kan beroep gedaan worden op een netwerk van dienstverleners en een penhouder.

Daarnaast is er ook een erkenning  als begeleider van arbeidsmatige activiteiten (AMA). Wanneer betaald werk op middellange termijn niet mogelijk is, kan er beroep gedaan worden op de begeleider arbeidsmatige activiteiten. Het doel is zinvolle participatie aan de samenleving en de latente voordelen van arbeid te ervaren door het uitvoeren van een aantal taken op een werkpost (vb meehelpen in de cafetaria van een ziekenhuis)

Deze trajecten richten zich tot mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale kwetsbaarheid (MMPPS) die in regio Zuid-West-Vlaanderen wonen.