faq

in welke mate wordt er begeleiding gegeven en is dit individueel gericht?

lees meer

Bij de start in beschut wonen krijgt iedereen een individuele herstelondersteuner toegewezen. Er is wekelijks een individueel begeleidingsgesprek voorzien waarbij er aan jouw herstelproces wordt gewerkt. Naast dit gesprek kan je ook via onze crisis gms  beroep doen op iemand van het team (aanbod van permanentie systeem). In de groepswoningen is er ook een groepsbegeleiding.

welke verplichtingen zijn er om beschut wonen te mogen doen?

lees meer

Vanuit De Bolster proberen we met zo weinig mogelijk verplichtingen te werken. Er zijn enkele afspraken die we bij het begin van de begeleiding maken. Deze staan in het huishoudelijk regelement. Verder verwachten we dat iedere zorggebruiker in orde is met de mutualiteit.

wat is de prijs en wat is daar inbegrepen?

lees meer

De prijs hangt af of je al dan niet in een woning van ons woont. De huurprijs van onze woningen is afhankelijk van de grootte van de kamer/studio/appartement. De prijzen van de kamers en studio’s variëren van €350 tot €740. Daarin zit de brandverzekering, de familiale verzekering en voorschotten op energieverbruik. De maandelijkse huur voor de appartementen bedragen €580 zonder energieverbruik.

wat is de maximale verblijfsduur in beschut wonen? is dit een vaste duur of is dit veranderlijk?

lees meer

De herstelondersteuning is voor iedereen verschillend. We starten altijd met een periode van 1 jaar. Je krijgt de tijd die je zelf nodig hebt om aan jouw herstelproces te werken. Het bepalen van de termijnen gebeurt dus steeds in overleg. Er wordt uiteindelijk wel gestreefd naar zelfstandig wonen.

voor wie is begeleid wonen en moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen?

lees meer

Wie kan er bij ons terecht?
Je hebt  een psychische kwetsbaarheid, je bent ouder dan  18 jaar en je wenst tijdelijk herstelondersteunende zorg  in ons woonaanbod.

Wie verwijzen wij door?
- Je komt in aanmerking voor persoonsgebonden financiering, dan kan je  beter  terecht bij de diensten van het VAPH.
- Je wenst ondersteuning omwille van je verslaving, dan kan je  werken aan je herstel in een gespecialiseerde dienst voor verslaving.

zijn er activiteiten vanuit de bolster waar je kan aan deelnemen?

lees meer

Op geregelde tijdstippen worden er activiteiten georganiseerd. Het staat iedereen vrij om daar al dan niet aan deel te nemen.

hoe zit het met de betaling van de huur als men in opname zou gaan

lees meer

De huur blijft verder lopen.

kan men meubelen stockeren?

lees meer

Neen. Alle kamers, studio’s en appartementen zijn gemeubeld en we hebben geen aparte ruimtes voor stockage. De herstelondersteuner kan wel helpen zoeken naar een oplossing.