faq

in welke mate wordt er begeleiding gegeven en is dit individueel gericht?

lees meer

Bij de start in beschut wonen krijgt iedereen een individuele herstelondersteuner toegewezen. Er is wekelijks een individueel begeleidingsgesprek voorzien waarbij er aan jouw herstelproces wordt gewerkt. Naast dit gesprek kan je ook via onze crisis gms  beroep doen op iemand van het team (aanbod van permanentie systeem). In de groepswoningen is er ook een groepsbegeleiding.

welke verplichtingen zijn er om beschut wonen te mogen doen?

lees meer

Vanuit De Bolster proberen we met zo weinig mogelijk verplichtingen te werken. Er zijn enkele afspraken en verwachtingen  die we bij het begin van de ondersteuning bespreken. Deze staan in het huishoudelijk regelement.

wat is de prijs en wat is daar inbegrepen?

lees meer

De kostprijs van het verblijf  onze woningen is afhankelijk van de grootte van de kamer/studio/appartement. Inbegrepen in de kosten is  een brandverzekering, een familiale verzekering en voor de meeste studio's en kamers ook de voorschotten op energieverbruik.

De herstelondersteunende zorg op zich wordt niet aangerekend.

wat is de maximale duur van de ondersteuning via beschut wonen? is dit een vaste duur of is dit veranderlijk?

lees meer

De herstelondersteuning is voor iedereen verschillend. We starten altijd met een periode van 1 jaar. Je krijgt de tijd die je zelf nodig hebt om aan jouw herstelproces te werken. Het bepalen van de termijnen gebeurt dus steeds in overleg. Er wordt uiteindelijk wel gestreefd naar zelfstandig wonen.

voor wie is beschut wonen en zijn er bepaalde voorwaarden?

lees meer

Wie kan er bij ons terecht?
Je hebt  een psychische kwetsbaarheid, je bent ouder dan  18 jaar en je wenst tijdelijk herstelondersteunende zorg  in ons woonaanbod of op je eigen adres.

Wie verwijzen wij door?
- Je komt in aanmerking voor persoonsgebonden financiering, dan kan je  beter  terecht bij de diensten van het VAPH.
- Je wenst ondersteuning omwille van je verslaving, dan kan je  werken aan je herstel in een gespecialiseerde dienst voor verslaving.

zijn er activiteiten vanuit de bolster waar je kan aan deelnemen?

lees meer

Op geregelde tijdstippen worden er activiteiten georganiseerd. Het staat iedereen vrij om daar al dan niet aan deel te nemen.

hoe verloopt de afronding in de bolster?

lees meer

De zorggebruiker stippelt zijn traject van herstel uit via persoonlijke wensen en doelen. De doelen, plannen variëren sterk van persoon tot persoon (bv activering, uitbreiden contacten, hulp aan huis, tewerkstelling, vrije tijd, zorg voor zichzelf en anderen, vertrouwen en veiligheid, …). Er is aandacht voor de persoonlijke krachten, maar eveneens voor de steun van de omgeving en het professioneel netwerk.

Wanneer de zorggebruiker voldoende zijn doelen heeft kunnen uitvoeren, voldoende vertrouwen heeft, zal deze in overleg met de herstelondersteuner nadenken over afronding van de Bolster. Men kan zijn/haar opzeg doen via een eenvoudige brief of een geschreven melding per mail. (opzeg op vraag van zorggebruiker = 1 maand) . Het kan ook zijn dat er gewoon geen vraag tot verlenging meer komt bij het einde van de periode ondersteuning die voordien werd afgesproken.

Meestal komt de afronding na overleg tussen de zorggebruiker en zijn persoonlijke herstelondersteuner (en team).

Er geldt een opzegtermijn van 30 dagen als het beschut wonen de overeenkomst opzegt en de beheerinstantie vindt dat je gedrag de begeleiding in ernstige mate verhindert of ernstig storend is voor de andere zorggebruikers/cliënten. Dit is zeker het geval bij herhaald misbruik van alcohol en medicatie, illegale drugs, agressie of een ander misdrijf volgens het Belgisch recht. Het beschut wonen zal je in dat geval minstens 1 maand vóór de opzegging een schriftelijke aanmaning bezorgen die de tekortkomingen opsomt en met aandrang vraagt om het storende gedrag aan te passen. Het beschut wonen zal dan, in overleg met jou, instaan voor de verwijzing en vlotte overgang naar een passend verblijf en verlengt desgevallend de opzeggingstermijn als dit nodig is.

Er geldt een opzeggingstermijn van 60 dagen wanneer het beschut wonen de overeenkomst opzegt en de coördinerend psychiater een overplaatsing naar een meer gepaste voorziening nodig vindt voor je lichamelijke en geestelijke toestand. Het beschut wonen zal dan, in overleg met jou, instaan voor de verwijzing en vlotte overgang naar een meer gepast zorgaanbod.

hoe zit het met de betaling van de huur als men in opname zou gaan

lees meer

De huur blijft verder lopen.

kan men meubelen stockeren?

lees meer

Neen. Alle kamers, studio’s en appartementen zijn gemeubeld en we hebben geen aparte ruimtes voor stockage. De herstelondersteuner kan wel helpen zoeken naar een oplossing.