doorverwijzers

Wie kan er bij ons terecht?
Iedereen met een psychische kwetsbaarheid, ouder dan 18 jaar en die tijdelijk herstelondersteunende zorg in ons woonaanbod of op eigen adres wenst.

Wie verwijzen wij door?
Iedereen die in aanmerking komt voor persoonsgebonden financiering, kan beter terecht bij de diensten van het VAPH.
Iedereen die ondersteuning wenst omwille van zijn verslaving, kan werken aan zijn herstel in een gespecialiseerde dienst voor verslaving.
Zowel de kandidaat zorggebruiker, naastbetrokkenen of professionelen kunnen een aanvraag tot beschut wonen richten.
Vervolgens doorloopt de kandidaat zorggebruiker volgende stappen:

  1. Kandidaat zorggebuikers komen op kennismakingsgesprek. De werking van beschut wonen wordt voorgesteld en de zorggebruiker kan er al zijn vragen stellen. Naastbetrokkenen kunnen, indien de kandidaat zorggebruiker dit wenst, op dit kennismakingsgesprek aansluiten.
  2. Indien de kandidaat zorggebruiker interesse heeft om door ons ondersteund te worden dan kan hij/zij ons daarvan via een motivatiebrief op de hoogte brengen.
  3. Twee intake vragenlijsten (medische en psychosociale) worden door ons opgestuurd. Het is belangrijk dat beide vragenlijsten worden ingevuld en teruggestuurd.
  4. Na ontvangst van beide ingevulde lijsten en de motivatiebrief worden 2 intakegesprekken gepland:
    De medische intake gebeurt door de beleidspsychiater van De Bolster.
    De psychosociale intake gebeurt door 1 begeleid(st)er uit het team en 1 persoon vanuit PZ H Familie Kortrijk.
  5. Wekelijks worden de aanvragen en de intakes besproken op de teamvergadering. De beslissing wordt door het voltallige team genomen.
  6. De kandidaat zorggebruiker wordt telefonisch en per brief/mail op de hoogte gebracht of wij het beste aanbod bieden voor zijn zorgvraag. Indien dat zo is, komt de kandidaat zorggebuiker terecht op de wachtlijst of kan hij/zij meteen starten (als er geen wachtlijst is). Het kan ook zijn dat we doorverwijzen naar een andere dienst die een aangepaster aanbod heeft .

Wenst u iemand door te verwijzen? Dan kan je telefonisch (056/373346) of via mail (info@debolsterkortrijk.be of begeleid.wonen@debolsterkortrijk.be) met ons contact opnemen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

De Bolster Waregem kan u bereiken op het nummer 0471/03 00 93 of via mail op info@debolsterwaregem.be  .