doorverwijzers

Wie kan er bij ons terecht?
Iedereen met een psychische kwetsbaarheid, ouder dan 18 jaar en die tijdelijk herstel ondersteunende zorg in ons woonaanbod wenst.

Wie verwijzen wij door?
Iedereen die in aanmerking komt voor persoonsgebonden financiering, kan beter terecht bij de diensten van het VAPH.
Iedereen die ondersteuning wenst omwille van zijn verslaving, kan werken aan zijn herstel in een gespecialiseerde dienst voor verslaving.
Zowel de kandidaat –bewoner, naastbetrokkenen of professionelen kunnen een aanvraag tot beschut wonen richten.
Vervolgens doorloopt de kandidaat-bewoner volgende stappen:

  1. Kandidaat bewoners komen op kennismakingsgesprek. De werking van beschut wonen wordt voorgesteld en de cliënt kan er al zijn vragen stellen. Naastbetrokkenen kunnen, indien de kandidaat-bewoner dit wenst, op dit kennismakingsgesprek aansluiten.
  2. Indien de kandidaat-bewoner interesse heeft om bij ons te komen wonen dan kan hij/zij ons daarvan via een motivatiebrief op de hoogte brengen.
  3. Twee intake vragenlijsten (medische en psychosociale) worden door ons opgestuurd. Het is belangrijk dat beide vragenlijsten worden ingevuld en teruggestuurd.
  4. Na ontvangst van beide ingevulde lijsten en motivatiebrief worden 2 intakegesprekken gepland:
    De medische intake gebeurt door de beleidspsychiater van De Bolster.
    De psychosociale intake gebeurt door 1 begeleid(st)er uit het team en 1 persoon vanuit het Samenwerkingsverband De Bolster.
  5. Tweewekelijks worden de aanvragen en de intakes besproken op de teamvergadering. De beslissing wordt door het voltallige team genomen.
  6. De kandidaat-bewoner wordt telefonisch en per brief/mail op de hoogte gebracht of wij het beste aanbod bieden voor zijn zorgvraag. Indien dat zo is, komt de kandidaat-bewoner terecht op de wachtlijst van één of meerdere BS-woningen of kan hij/zij meteen starten (als er geen wachtlijst is). Het kan ook zijn dat we doorverwijzen naar een andere dienst die een aangepaster aanbod heeft .

Wenst u iemand door te verwijzen? Dan kan je telefonisch (056/373346) of via mail (info@debolsterkortrijk.be of begeleid.wonen@debolsterkortrijk.be) met ons contact opnemen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

De Bolster Waregem kan u bereiken op het nummer 0471/03 00 93 of via mail op info@debolsterwaregem.be.