aanbod kortrijk: 8 kamers

Verdeeld over 3 woningen zijn er 8 kamers beschikbaar. Bepaalde woningen zijn een combinatie van kamerwonen en studiowonen. Mensen die nood hebben aan sociaal contact en sociale vaardigheidstraining, kunnen kiezen voor deze groepswoningen. Elke zorggebruiker heeft een persoonlijke kamer. Living, keuken en badkamer zijn gemeenschappelijke ruimten. Zorggebruikers kunnen ervoor kiezen om te starten in een kamer en door te stromen naar een studio, al dan niet in dezelfde woning.