Strategische doelen BW De Bolster 2021

Strategische doelen 2021 Beschut Wonen De Bolster

Het waarom van onze werking => We geloven dat mensen met een psychische kwetsbaarheid een plaats in de maatschappij verdienen!

  • Inzetten op natuurlijk netwerk.

  • Uitwerken buurtwerking. (vervolg van 2020)

  • Psycho-educatie van zorggebruikers inzake kwetsbaarheid, medicatie en behandelmogelijkheden.

  • Tevredenheid zorggebruikers omtrent nakomen afspraken van technische dienst.