Strategische doelen 2021 Arbeidszorgcentrum Domino

Strategische doelen 2021

Elk jaar werken we als organisatie toe naar een aantal specifieke doelen met ons team en de cliënten die naar het arbeidszorgcentrum komen. Onze doelen die terugkomen in het plan van 2021 zijn:

  • Risicobeperking opdrachten atelier 
  • Omzetverhoging: We werken meer rond recyclage en hergebruik andere producten
  • Herstructurering van de werkvloer
  • Opendeur Domino realiseren indien Corona gestabiliseerd is.